Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 29.8.2014

Rekisterinpitäjä

karma@karmashop.fi
www.karma.fi

Karmashop
Y-tunnus: 2612269-8

Rekisterin nimi
Karmashopin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaasta seuraavat tiedot: Etunimi, Sukunimi, puhelinnumero, täydellinen osoite ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen tarkistus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa.